illustratie van twee personen in gesprek

AI: Zegen of Vloek? De Voortdurende Ontdekkingsreis naar de Toekomst van Kunstmatige Intelligentie.

26
Mar
2023
update-
Leestijd ongeveer 0 minuten.

Waar gaat deze blog over?

We staan aan de vooravond van een nieuwe tijd door de snelle ontwikkelingen en implementatie van AI.

Gesprek tussen Sam Altman CEO van Open AI en Lex Fridman research scientist - MIT - human-centtered artificial intelligence.


Ik was dit filmpje aan het kijken op Youtube en dacht toen; 'dit wil ik verder uitwerken voor mezelf'. Het duurt meer dan 2 uur, is in het Engels en bevat veel termen die ik niet één twee drie direct kan plaatsen. Snel even kijken is er dus niet bij! Wat me direct trof was de stelling aan het begin van het interview.

Ik heb geprobeerd deze begin stelling naar mezelf te vertalen en op te schrijven. Het is dus geen letterlijke vertaling, maar geeft de indruk weer die het op mij gemaakt heeft. Snel geschreven met taalfouten en alles.

Mijn eerste indruk.

We staan aan de vooravond van een nieuwe tijd door de snelle ontwikkelingen en implementatie van AI. Maar zal het een zegen of een vloek worden? Zal het mensen tot vrijwillige slaven maken van een systeem dat voor hun doet en denkt of zal het de mensheid en daarmee de hele planeet vooruitstuwen op een pad van vooruitgang en voorspoed? Niemand die het weet. Daarom is het goed dat hier veel en intensief over te hebben.

Toen Open Ai nog in de kinderschoenen stond werd er vaak denigrerend en lachegrig over gedaan. Veel serieuze wetenschappers zagen er niets in. Maar het lachen is ze onderhand wel vergaan. Open AI heeft namelijk een deur opengezet die niet meer gesloten kan worden. En wat er nu precies allemaal achter deze deur gaat gebeuren? Niemand die het weet.

Het zal de gebruikelijk reacties oproepen die zullen schommelen tussen een algemeeverbod van AI tot het uitroepen van Utopia.Hoe dan ook Open AI is hier en zal niet meer weggaan."

Wat ik vervolgens gedaan heb, is deze snel geschreven tekst in ChatGPT ingevoerd en gevraag wat zijn of haar indruk was? Ik weet niet of ChatGPT nu vrouwelijk, mannelijk of onzijdig is? Niet dat het wat uitmaakt, maar toch.

Het antwoord van ChatGPT;

"De inleiding die u heeft geschreven, presenteert een interessant perspectief op de huidige en toekomstige staat van AI. U benadrukt de onzekerheid rondom de impact van AI en de noodzaak van een open en intensief debat hierover. Dit zijn belangrijke punten om te bespreken, aangezien AI steeds invloedrijker wordt in ons dagelijks leven en de manier waarop we werken en communiceren.

Het is wellicht nuttig om enkele aanpassingen te overwegen om de tekst te versterken en verduidelijken:

Spelling en grammatica: Er zijn enkele spelfouten en grammaticale fouten in de tekst. Het is belangrijk om de tekst te controleren en te corrigeren om de leesbaarheid en professionaliteit te verbeteren.
Gebruik van voorbeelden: Om uw argumenten krachtiger te maken, kunt u overwegen om specifieke voorbeelden van AI-toepassingen en technologieën te noemen die al impact hebben op de samenleving of die in de toekomst van invloed kunnen zijn.
Balans in argumentatie: Uw inleiding neigt naar een meer pessimistische kijk op AI, met enige nadruk op de mogelijke negatieve gevolgen. Om een evenwichtiger perspectief te bieden, kunt u ook wijzen op de positieve kanten van AI, zoals verbeterde medische diagnoses, efficiëntere energieopwekking en het oplossen van complexe problemen.
Verwijzing naar OpenAI: Hoewel u OpenAI noemt als een belangrijke speler in de ontwikkeling van AI, kunt u ook andere organisaties of projecten noemen die bijdragen aan de groei van AI en de bredere context van de AI-gemeenschap.

Over het algemeen is de inleiding een intrigerend startpunt voor een discussie over de toekomst van AI. Door enkele aanpassingen te maken en de tekst verder uit te breiden, kunt u een boeiend en informatief stuk creëren. "

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik toch een beetje de kriebels krijg als ik dit lees. Het commentaar is duidelijk, onderbouwd en bevat enkele goede tips. Maar toch, het is geen redacteur of docent die commentaar geeft maar een computersysteem. Maar ik kon het toch niet laten om mijn geschreven tekst vervolgens door ChatGPT te laten herschrijven.

En dit kwam eruit:

Antwoord ChatGPT;

"We bevinden ons op een keerpunt in de geschiedenis, nu de razendsnelle ontwikkeling en implementatie van kunstmatige intelligentie (AI) zich voor onze ogen ontvouwt. Echter, de vraag blijft of AI een zegen of een vloek zal zijn. Zal het ons tot afhankelijke volgelingen maken van een systeem dat voor ons handelt en denkt, of zal het de mensheid en de hele planeet vooruitstuwen op een pad van vooruitgang en welvaart? Niemand kan het met zekerheid zeggen, en daarom is het van cruciaal belang om open en diepgaande discussies te voeren over dit onderwerp.

In de begindagen van OpenAI werd de organisatie door sommigen met scepsis bekeken. Veel gerenommeerde wetenschappers hadden twijfels over het potentieel van AI. Echter, met de vooruitgang die is geboekt in onderzoek en ontwikkeling, is de houding ten opzichte van AI drastisch veranderd.

OpenAI heeft, samen met andere belangrijke spelers zoals DeepMind en het MIT-IBM Watson AI Lab, een revolutie teweeggebracht die niet meer terug te draaien is. De impact van AI is nu al zichtbaar in verschillende sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de verbetering van medische diagnoses met behulp van beeldherkenning, de opkomst van zelfrijdende voertuigen en de toenemende efficiëntie in energieopwekking.

Toch zijn er ook zorgen over de mogelijke gevaren van AI, zoals werkloosheid door automatisering, inbreuken op de privacy en de creatie van deepfake-technologieën. In de toekomst zullen de reacties op AI variëren van pleidooien voor een algeheel verbod tot het omarmen van een utopisch ideaal.

Ongeacht de uitkomst is één ding zeker: AI is hier en zal niet meer verdwijnen. Het is onze verantwoordelijkheid om samen te werken, de mogelijkheden en risico's van AI te begrijpen en te zorgen voor een toekomst waarin AI bijdraagt aan een betere wereld voor iedereen."

Griezelig toch?

Vervolgens heb ik mijn conclusie geschreven.

Ik ben er nog lang niet uit. Soms zie ik ChatGPT als een serieuze gesprekspartners waarmee ik een dialoog kan aangaan, de andere keer als een samenraapsel van allerlei meningen en opvatting verzameld in één grote database. Maar één ding is zeker, we zijn er nog lang net klaar mee. Ik ook niet.

En ChatGPT weer gevraagd naar zijn mening hierover.

"Uw conclusie geeft blijk van een genuanceerd en realistisch inzicht in de huidige staat van AI, met name ChatGPT. Het is begrijpelijk dat u wisselende ervaringen heeft met ChatGPT, omdat het zowel in staat is om coherente en relevante informatie te genereren als om antwoorden te produceren die mogelijk afkomstig zijn uit verschillende meningen en opvattingen van de databronnen waaruit het is getraind.

Uw conclusie benadrukt ook dat de ontwikkeling van AI nog steeds gaande is en dat er nog veel te ontdekken en te verbeteren valt. Dit is een belangrijk punt, aangezien het erkent dat zowel AI-technologieën als ons begrip ervan voortdurend evolueren.

Uw persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp is eveneens een krachtig element, omdat het de noodzaak van voortdurende discussie en onderzoek onderstreept. Over het algemeen is uw conclusie een treffend einde voor een artikel over AI. Het erkent de complexiteit van de huidige staat van AI en de noodzaak om door te gaan met het verkennen van de technologie en de gevolgen ervan."

En toen nogmaals om mijn eigen conclusie te controleren op grammatica en spelling.

"Ik ben er nog lang niet uit. Soms zie ik ChatGPT als een serieuze gesprekspartner waarmee ik een dialoog kan aangaan; de andere keer als een samenraapsel van allerlei meningen en opvattingen, verzameld in één grote database. Maar één ding is zeker: we zijn er nog lang niet klaar mee."

Het was een leuke oefening in het omgaan met en reageren op AI, door gebruik te maken van ChatGPT.
Ik zou zeggen bekijk de video en vorm je eigen mening.

P.S.
De grafische weergave van deze tekst staat bovenaan deze blog. Ik vroeg ChatGPT hierom, en dit kwam eruit in Midjourney. Duidelijk vatbaar voor verbeteringen, maar ik wilde het jullie niet onthouden.

FAQ

Blog overzicht