computerscherm met code en de tekst low en no-code

No-code is de toekomst

6
Jan
2021
update-
Leestijd ongeveer 0 minuten.

Waar gaat deze blog over?

Low code development

Wie tegenwoordig apps of websites wil ontwikkelen hoeft geen programmeur meer te zijn. Ook zonder code kun je tegenwoordig een heel eind komen en dat is belangrijk. Waarom? Omdat het gebruik en de vraag naar nieuwe applicaties de komende 5 jaren enorm zal stijgen. De verwachting is dat er de komende 5 jaar net zoveel apps bedacht en gebouwd zullen worden als in de afgelopen 40 jaar.  

Volgens Charles Lamanna - Corporate Vice President Google -zijn er vier redenen, 4 golven die zich de komende 5 jaar zullen voordoen en die elkaar versterken en zo de ontwikkeling en bouw van apps op zijn kop zullen zetten.

Golf 1.

De samenstelling van de arbeidsmarkt zal de komende 5 jaar veranderen. In tegenstelling tot nu (mid 2020) waar millennials 35% deel uitmaken van de arbeidsmarkt, zal dit in 5 jaar stijgen tot 75% en ook generatie Z 24% van de markt zal gaan innemen. Generaties die opgegroeid zijn met smartphones, de Cloud en AI. Niet alleen privé, maar ook op hun werk verwachten deze groepen handige apps etc. om mee te werken.  

Golf 2.

De verwachting is dat de komende 5 jaren 500 miljoen nieuwe apps gebouwd gaan worden, dat is meer dan alle apps die tot nu toe gebouwd zijn. Met de huidige tools gaat dit echter niet lukken want deze hebben er veertig jaar over gedaan om ons hier te krijgen.

De vraag naar mobiele applicaties zal de komende jaren zo snel gaan dat IT-bedrijven (tekort aan programmeurs) dit niet zullen kunnen bijbenen. Nu al heeft 85% van de organisaties, die aankloppen bij deze IT-bedrijven voor oplossingen, moeite om aanwezige data te structureren en toe te passen.  

Golf 3.

Er is vandaag de dag al een groot gebrek aan programmeurs en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Er zijn gewoon onvoldoende mensen om al dit werk te doen. Zo simpel is het.

Golf 4.

De economische teruggang door covid-19, is ongeveer 5.2% in 2020, globaal gemeten. De grootste teruggang sinds de tweede wereldoorlog. Het aannemen van extra, hooggeschoold personeel en investeren in nieuwe tools is daarom vaak niet mogelijk. We zullen het dus moeten doen met wat we al in huis hebben. In plaats daarvan zullen we het moeten doen met kleine aanpassingen en stapjes. Kleine verbeteringen, die een hoge ROI hebben en gemaakt worden door en met het bestaande personeelsbestand.

Wat betekent dit allemaal?

En hier komt low- en no-code om de hoek kijken. Vroeger konden we niets bouwen zonder programmeurs, maar dat is niet meer zo.

Low- en no-code hebben een enorme vlucht genomen in 2020. Dit betekent dat iedereen met goede ideeën deze nu, d.m.v. deze tools, kan gaan omzetten in werkende applicaties en oplossingen. En omdat het ontwikkelen van apps niet meer voorbehouden is aan specialisten, kunnen teams van diverse samenstellingen dit nu samen gaan doen. Het gaat tenslotte om de ideeën en wat je ermee wilt/doet en niet meer puur om de technische omzetting daarvan in code.

Hierdoor kunnen steeds meer mensen binnen uw organisatie meedenken en meebouwen aan de apps waar uw organisatie behoefte aan heeft.

Want zijn het niet de mensen die dagelijks geconfronteerd worden met problemen, vaak ook diegene met de beste ideeën en oplossingen?  

Het ontwikkelen van apps is niet meer voorbehouden aan programmeurs. Met low- en no-code tools zijn ze nu bereikbaar voor iedereen.  

 

Bron: Charles Lamanna - Corporate Vice President Google

FAQ

Blog overzicht